martes, 8 de septiembre de 2009

Les meves pintures

Serie Capitells
Serie Capitells

Serie Capitells


Reflexes



Polo




La tombarella





Balconada






Platja







Les Casetes








París









Le Cartier París










Botiga a París























  1. Cadaqués












Composició













L´Estany














Somni















el petó
















el Cartier París

















Al jardí


















El Pati



















interior Cadaqués




















Obres
Polo